Op donderdag 30 November is onze jaarlijkse najaars ALV

We verwachten jullie om 20.00 uur.

De vergaderstukken komen binnenkort op de website bij de downloads.

Er staan voor iedereen belangrijke onderwerpen op de ALV.

Dus laat je stem niet verloren gaan.

Heb je input voor het overleg? Stuur je vraag alvast naar het bestuur.